Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczosæ ks. dr. Leona Heykego (1885-1939) Literacka biografia wybitnego kaszubskiego poety, dramaturga, badacza kaszubszczyzny rozstrzelanego przez hitlerowców na poczatku II wojny swiatowej w Lesie Szpegawskim pod Starogardem Gdańskim.
Recenzje:
Alfons Miłosz, Poeta z kaszubskiej nocy, Lesôk nr 10 (67), 1998;
Maria Kowalewska, Życie i twórczosæ trzeciego z wielkiej trójcy, Gwiazda Morza nr 21, 1998;
A[leksandra]. U[bertowska]., Kaszubski liryk, Gazeta Morska nr 234, 1998;
Edward Breza, Zarys monograficzny o ks. Leonie Heykem, Pomerania nr 10 (307), 1998