Biografia pierwszego poety kaszubskiego Hieronima Derdowskiego (1852-1902). Opowiesæ o kolejach życiowych autora poematu O Panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł połaczona z analiza jego dzieł literackich i prac publicystycznych. Publikacja zawiera sporo ilustracji i zdjeæ, a całosæ zamyka wykaz dorobku twórczego poety oraz obszerne zestawienie artykułów i materiałów zródłowych zwiazanych z Derdowskim.
Recenzje:
Maria Kowalewska, O życiu i twórczosci H. J. Derdowskiego, Gwiazda Morza nr 5, 2002;
COP [Cezary Obracht-Prondzyński], Legenda Derdowskiego, Kurier Bytowski nr 12, 2002;
Jerzy Treder, Poeta z Wiela, Pomerania nr 3, 2002;